Haberler
03.01.2013
2012'de işten ayrılanlar

 

2012’de de çalışanlar en çok “istifa ederek” işten ayrıldı

PERYÖN Bilgi Yönetimi Platformu ve Towers Watson’ın yaptığı “Çalışan Devir Oranı” araştırmasına göre, 2012’nin ilk yarısında şirketlerde çalışan her 100 kişiden 11’ini işe yeni alınanlar oluşturdu. Her 100 çalışandan 8’i ise herhangi bir nedenle işten ayrıldı. 2011’de en yüksek işe alım yüzde 20 ile hizmet sektöründe olurken, ilaç sektörü yüzde 3 daraldı. Çalışanlar 2011’de olduğu gibi 2012’de de işten en çok “istifa ederek” ayrıldı.


Türkiye İnsan Yönetimi Derneği (PERYÖN) Bilgi Yönetimi Platformu ve Towers Watson ekonomik büyümenin sürdüğü 2012’nin ilk yarısında, şirketlerdeki işe alımları ve işten çıkarmaları araştırmaları araştırdı. 2011 yılı sonuçlarına benzer şekilde, 2012’nin ilk yarısında da şirketler işgücünde büyümeye devam etti.


Farklı sektör ve büyüklüklerde 105 şirket arasında yapılan “Çalışan Devir Oranı” başlıklı araştırmaya göre 2012’nin ilk yarısında yeni işe alımların yarattığı devir oranı ortalama yüzde 11 oldu. Yani şirketlerde çalışan her 100 kişiden 11’ini işe yeni alınanlar oluşturdu.


Buna karşılık askerlik, emeklilik, iş akdinin feshi ve istifa vb gibi tüm sebepler dahil, işten çıkışların yarattığı devir oranı ortalama yüzde 8 olarak gerçekleşti. Sektörlerden bağımsız bakıldığında, “işten ayrılma nedenleri içindeki” istifa oranı yüzde 54 oldu.


En yüksek büyüme hizmet sektöründe

Sektörlere bakıldığında yüzdesel olarak en yüksek büyüme tekstil ve konfeksiyon (yüzde 20), hizmet (yüzde 14) ve otomotiv, kimya, enerji haricindeki endüstri (yüzde 12) sektörlerinde yaşandı. İnşaat ve mühendislik (yüzde -1) ile ilaç sektörü (yüzde -3) daraldı. İlaç sektörü 2011’de de küçülme yaşamıştı (yüzde -6). İlaçta regülasyonların ve fiyat düzenlemelerinin etkisi sektörü olumsuz etkilemeye devam etti.


İşten ayrılanların devir oranlarına bakıldığında ise en yüksek oran yine tekstil ve konfeksiyonda görüldü (yüzde 17). Bankacılık dışındaki finansal hizmetler (yüzde 9) ve endüstri (yüzde 9) onu izledi.

İşten ayrılanlar ve işe alım oranları konsolide edilerek bulunan net devir oranına bakıldığında en büyük büyüme; hizmet (yüzde 6), endüstri (yüzde 4) ve teknoloji-elektronik (yüzde 4) sektörlerinde yaşandı.


En çok istifa tekstil ve konfeksiyonda

Araştırmaya katılan şirketlerin yüzde 63’ü, 2012’nin ilk yarısında “yönetici” işe alımı gerçekleştirdiğini belirtti. Bu oran 2011’in tamamında yüzde 75’ti. Şirketler 2012’nin ilk yarısında toplam yönetici sayılarının yüzde 8’ini dışarıdan alım yaparak istihdam etti. Bu oranın en yüksek olduğu üç sektör hizmet (yüzde 18), endüstri-otomotiv (yüzde 14) ve tekstil ve konfeksiyon (yüzde 12) oldu.


2012’de tüm nedenler dahil yaşanan işten ayrılmaların yarattığı çalışan devir oranı ortalama yüzde 8 olarak gerçekleşirken; işten ayrılmalarda ilk üç sırayı tekstil / konfeksiyon (yüzde 17), finansal hizmetler – bankacılık hariç – (yüzde 9 ve endüstri (yüzde 9) aldı.


İstifa ederek işten ayrılanların yarattığı çalışan devir oranı tüm şirketlerde ortalama yüzde 4 oldu. 2011’in tamamında bu oran yüzde 9’du. En çok istifa tekstil ve konfeksiyon (yüzde 11), finansal hizmetler – bankacılık hariç – (yüzde 6) ve teknoloji / elektronik / telekomünikasyon (yüzde 5). İstifa edenlerin oranının en düşük olduğu sektörler Enerji-kimya (yüzde 1), tüketim ürünleri (yüzde 2) oldu.


İşten ayrılma nedenlerinde istifa yine ön sırada

İşten ayrılma nedenleri içinde istifa ederek ayrılanların oranı yüzde 54’ü buldu. 2011’in 12 aylık verilerinde bu oran yüzde 52 idi. İstifa edenler arasında performansı ortalamanın üzerinde iyi olan çalışanların oranı sektör-bağımsız olarak incelendiğinde ortalama yüzde 37 oldu. Otomotiv (yüzde 84), enerji, kimya (yüzde 54) alanlarında faaliyetleri bulunan endüstriyel şirketler ve bankacılık (yüzde 49) sektörlerinde bu oran diğer sektörlere kıyasla daha yüksek gerçekleşti.


Bununla birlikte, teknoloji-elektronik-telekomünikasyon (yüzde 41) sektöründe de ortalamanın üzerinde gerçekleşti. Performansı ortalamanın altında kalan ve istifa ederek ayrılan çalışan oranının en yüksek olduğu sektörlerin başında ise tüketim ürünleri (yüzde 17), hizmet (yüzde 18) ve ilaç (yüzde 19) sektörleri öne çıktı.

Kaynak: www.yenibiris.com